• Lọc
 • Sắp xếp theo
  ...
 • Sắp hết
  Bồn nhựa Sơn Hà 1000L (đứng) Liên hệ để báo giá
  • Nhựa PE cao cấp, không độc hại
  • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Đà Nẵng
  • Sản phẩm chính hãng, mới, bảo hành 10 năm
  • Liên hệ để nhận chiết khấu tốt nhất
 • Sắp hết
  Bồn nhựa Sơn Hà 1500L (đứng) Liên hệ để báo giá
  • Nhựa PE cao cấp, không độc hại
  • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Đà Nẵng
  • Sản phẩm chính hãng, mới, bảo hành 10 năm
  • Liên hệ để nhận chiết khấu tốt nhất
 • Sắp hết
  Bồn nhựa Sơn Hà 2000L (đứng) Liên hệ để báo giá
  • Nhựa PE cao cấp, không độc hại
  • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Đà Nẵng
  • Sản phẩm chính hãng, mới, bảo hành 10 năm
  • Liên hệ để nhận chiết khấu tốt nhất
 • Sắp hết
  Bồn nhựa Sơn Hà 3000L (đứng) Liên hệ để báo giá
  • Nhựa PE cao cấp, không độc hại
  • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Đà Nẵng
  • Sản phẩm chính hãng, mới, bảo hành 10 năm
  • Liên hệ để nhận chiết khấu tốt nhất
 • Sắp hết
  Bồn nhựa Sơn Hà 4000L (đứng) Liên hệ để báo giá
  • Nhựa PE cao cấp, không độc hại
  • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Đà Nẵng
  • Sản phẩm chính hãng, mới, bảo hành 10 năm
  • Liên hệ để nhận chiết khấu tốt nhất
 • Sắp hết
  Bồn nhựa Sơn Hà 5000L (đứng) Liên hệ để báo giá
  • Nhựa PE cao cấp, không độc hại
  • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Đà Nẵng
  • Sản phẩm chính hãng, mới, bảo hành 10 năm
  • Liên hệ để nhận chiết khấu tốt nhất
 • Sắp hết
  Bồn nhựa Sơn Hà 500L (đứng) Liên hệ để báo giá
  • Nhựa PE cao cấp, không độc hại
  • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Đà Nẵng
  • Sản phẩm chính hãng, mới, bảo hành 10 năm
  • Liên hệ để nhận chiết khấu tốt nhất
 • Sắp hết
  Bồn nhựa Sơn Hà 700L (đứng) Liên hệ để báo giá
  • Nhựa PE cao cấp, không độc hại
  • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Đà Nẵng
  • Sản phẩm chính hãng, mới, bảo hành 10 năm
  • Liên hệ để nhận chiết khấu tốt nhất

Đề xuất sản phẩm


Close Giỏ hàng của tôi
Được xem gần đây Close
Close

Close
Điều hướng
Danh mục