1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website Sơn Hà Đà Nẵng

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

  • (i) Mã giảm giá (Gift Code);
  • (ii) Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
  • (iii) Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.

1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Sơn Hà giao hàng, bao gồm:

  • (iv) Tiền mặt;

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1 Thanh toán trả trước:

Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Sơn Hà sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

2.2 Thanh toán trả sau:

  • (i) Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của Sơn Hà, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
  • (ii) Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:
   • Khách hàng định danh thông thường đặt đơn hàng giá trị trên 20 triệu đồng.

2.3 Quy định kết hợp các hình thức thanh toán:

Khách hàng chỉ có thể kết hợp Giftcode với một trong các hình thức thanh toán còn lại nêu tại mục I